Aile Tooming
Eesti keele ja kirjanduse õpetaja
aile.tooming(ät)pjk.ee
Andrei Maksimjuk
Kunstiõpetaja
andrei.maksimjuk(ät)pjk.ee
Anne Hiio
Inglise keele õpetaja
anne.hiio(ät)pjk.ee
Anneli Räisa
Eripedagoog
anneli.raisa(ät)pjk.ee
Anri Kivil
Bioloogia ja loodusõpetuse õpetaja, 3. lennu A-klassi juhataja
anri.kivil(ät)pjk.ee
Anti Kodas
IT-juht
anti.kodas(ät)pjk.ee
Anu Aaslepp
Raamatupidaja
anu.aaslepp(ät)pjk.ee
Brigitta-Selestine Petropavlova
Klaveriõpetaja
brigitta.petropavlova(ät)pjk.ee
Daniel Reinaru
3. lennu B-klassi juhataja, muusikaõpetaja, inimeseõpetuse õpetaja, kaunite kunstide ja humanitaaria õppetooli juhataja, haridustehnoloog
daniel.reinaru(ät)pjk.ee
Diana Liiv
Klaveriõpetaja
diana.liiv(ät)pjk.ee
Diana Vegera
Lasteaiaõpetaja assistent
diana.vegera(ät)pjk.ee
Elisabeth Tuuling
Saksa keele õpetaja
elisabeth.tuuling(ät)pjk.ee
Ella Elise Maripuu
Kitarriõpetaja
ellaelise.maripuu(ät)pjk.ee
Elle Saar
Lasteaiaõpetaja
elle.saar(ät)pjk.ee
Eva Liias
Aasia kultuuride õpetaja
eva.liias(ät)pjk.ee
Evelyn Ojaperv
10. lennu tüdrukute klassiõpetaja
evelyn.ojaperv(ät)pjk.ee
Gajane Meletjan
Muusika- ja solfedžoõpetaja
gajane.meletjan(ät)pjk.ee
Grete Veedla
Raamatukogu juhataja
grete.veedla(ät)pjk.ee
Hanna Näks
Huvijuht, ettevõtlikkusõppe koordinaator
hanna.naks(ät)pjk.ee
Heli-Esterli Ilmjärv
Pikapäevaõpetaja
heliesterli.ilmjarv(ät)pjk.ee
Hemmelin Malken
Keraamikaringi õpetaja
hemmelin.malken(ät)pjk.ee
Hindrek Taavet Taimla
Inglise keele õpetaja
taavet.taimla(ät)pjk.ee
Ille Kaseste
1. lennu looduse ja inimese suuna mentor, inglise keele õpetaja
ille.kaseste(ät)pjk.ee
Ilona Muhel
Koorijuht, muusika ainesektsiooni juhataja
ilona.muhel(ät)pjk.ee
Ingrid Kerma
Eelkooli koordinaator ja õpetaja
ingrid.kerma(ät)pjk.ee
Ingrid Vooglaid
Koduõppe juhtivkoordinaator
ingrid.vooglaid(ät)pjk.ee
Inna Sibul
Vene keele õpetaja
inna.sibul(ät)pjk.ee
Irina Paert
Hariduskeskuse juht
irina.paert(ät)pjk.ee
Johanna-Leena Känd
7. lennu tüdrukuteklassi juhataja, väikeklassiõpetaja, keelekümbluse koordinaator, eripedagoog
johanna.kand(ät)pjk.ee
Joonas Sildre
Arvuti- ja koomiksijoonistamise ringi õpetaja
joonas.sildre(ät)pjk.ee
Jürgen Leesmann
Kehalise kasvatuse õpetaja
jurgen.leesmann(ät)pjk.ee
Kadi Lääne
2. lennu B-klassi klassijuhataja, eesti keele ja kirjanduse õpetaja
kadi.laane(ät)pjk.ee
Kaire Kaur Daniel
Koduõppe koordinaator
kaire.kaurdaniel(ät)pjk.ee
Kairet Moistus
Käsitöö- ja kodundusõpetaja
kairet.moistus(ät)pjk.ee
Kaja Lindal
9. lennu tüdrukute klassiõpetaja
kaja.lindal(ät)pjk.ee
Kalev Vapper
1. lennu kuju ja disaini suuna mentor, kunstiõpetaja, fotograafiaringi õpetaja
kalev.vapper(ät)pjk.ee
Kardi Laansoo
6. lennu poiste klassiõpetaja, eripedagoog
kardi.laansoo(ät)pjk.ee
Karin Sarv
Huvikooli juht, projektijuht, Tervikliku Hariduse Fondi tegevjuhi kt
karin.sarv(ät)pjk.ee
Karmen Kaukver
Geograafiaõpetaja, kommunikatsiooni koordinaator
karmen.kaukver(ät)pjk.ee
Kärt Tõnisson
Kehalise kasvatuse, kaasaegse tantsu ja liikumise õpetaja
kart.tonisson(ät)pjk.ee
Kärt Ülper
4. lennu A- klassi juhataja, loodusõpetuse ja matemaatikaõpetaja, vanema kooliosa juhataja
kart.ulper(ät)pjk.ee


Katrin Kookmaa
1. lennu IT ja andmed suuna mentor, matemaatika õpetaja, reaalainete õppetooli juhataja
katrin.kookmaa(ät)pjk.ee
Kerli Indermitte
8. lennu tüdrukute klassiõpetaja, inimeseõpetuse õpetaja
kerli.indermitte(ät)pjk.ee
Kerttu Pakk
Matemaatikaõpetaja
kerttu.pakk(ät)pjk.ee
Kristel Kurahashi
10. lennu tüdrukute klassijuhataja
kristel.kurahashi(ät)pjk.ee
Kristi Uustalu
Personali- ja koolitusspetsialist
kristi.uustalu(ät)pjk.ee
Kristiina Kivil
Eelkooli ja pikapäevarühma õpetaja
kristiina.kivil(ät)pjk.ee
Külli Veerberk
Pearaamatupidaja
kylli.veerberk(ät)pjk.ee
Larissa Panova
1. lennu sõna ja kultuuri suuna mentor, vene keele õpetaja, vene keele ainesektsiooni juhataja
larissa.panova(ät)pjk.ee
Leen Jõesoo
Ajalooõpetaja
leen.joesoo(ät)pjk.ee
Liina-Riin Sammul
Inimeseõpetuse õpetaja
liina.sammul(ät)pjk.ee
Liisi Hein
Väikeklassiõpetaja, logopeed, HEV-koordinaator, 5. lennu B-klassi juhataja
liisi.hein(ät)pjk.ee
Liivika Simmul
Direktor, eesti keele ja kirjanduse õpetaja
liivika.simmul(ät)pjk.ee
Lüüli Kogermann
Inglise keele õpetaja, keelte õppetooli juhataja
luuli.kogermann(ät)pjk.ee
Maksim Korvatshov
Puutööringi õpetaja
Maria Kõrvits
Gümnaasiumi õppesekretär
maria.korvits(ät)pjk.ee
Marrit Andrejeva
Kommunikatsioonijuht
marrit.andrejeva(ät)pjk.ee
Matteo Laurenzi
Kitarriõpetaja
matteo.laurenzi(ät)pjk.ee
Mery Kodavere
2. lennu A-klassi klassijuhataja, inglise ja hispaania keele õpetaja
mery.kodavere(ät)pjk.ee
Merike Metsala-Niglas
9. lennu poistelassi juhataja, tehnoloogiaringi juhendaja
merike.niglas(ät)pjk.ee
Monika Pullerits
Rütmikaõpetaja
monika.pullerits(ät)pjk.ee
Nadezda Dinis
Vene keele õpetaja
nadezda.dinis(ät)pjk.ee
Nete Tutsu
Eelkooliõpetaja
nete.tutsu(ät)pjk.ee
Oleg Shvaikovsky
Gümnaasiumi juhataja, füüsikaõpetaja
oleg.shvaikovsky(ät)pjk.ee
Olga Novikova
Kunsti- ja käsitööõpetuse õpetaja; kunsti-, käsitöö- ja tehnoloogia ainesektsiooni juhataja
olga.novikova(ät)pjk.ee
Pärtel Suurhans
Ühiskonnaõpetuse õpetaja
partel.suurhans(ät)pjk.ee
Pille-Katrin Levin
Õppesekretär
pillekatrin.levin(ät)pjk.ee
Pille-Riin Karuse
Bioloogiaõpetaja, 4. lennu A-klassi abiklassijuhataja
pilleriin.karuse(ät)pjk.ee
Piret Viirma
Kokk
piret.viirma(ät)pjk.ee
Priit Kaasik
Ajalooõpetaja
priit.kaasik(ät)pjk.ee
Rabia
Köögitöötaja
rabia(ät)pjk.ee
Rait Avestik
Eesti keele ja kirjanduse õpetaja
rait.avestik(ät)pjk.ee
Ramy Randlaht
5. lennu A- klassi juhataja, matemaatika- ja eesti keele õpetaja, eripedagoog
ramy.randlaht(ät)pjk.ee
Riina Karik
Täiskasvanute inglise keele õpetaja
riinakarik(ät)pjk.ee
Roman Orusaar
Heakorraülem
roman.orusaar(ät)pjk.ee
Sakiko Ishii
Kandleõpetaja
sakiko.ishii(ät)pjk.ee
Sarah Lend
Õppejuht, 1. lennu kuju ja disain suuna mentor
sarah.lend(ät)pjk.ee
Silja Maasing
Sekretär-juhiabi
silja.maasing(ät)pjk.ee
Silja Martin
Matemaatikaõpetaja
silja.martin(ät)pjk.ee
Svetlana Šilenok
Vene keele õpetaja, 6. lennu tüdrukute klassijuhataja
svetlana.shilenok(ät)pjk.ee
Tarmo Erik Huttunen
Kehalise kasvatuse õpetaja, spordi- ja liikumise õppetooli juhataja
tarmoerik.huttunen(ät)pjk.ee
Tarmo Johannes
Flöödiõpetaja
tarmo.johannes(ät)pjk.ee
Tatjana Kuzovkina
Vene keele õpetaja
tatjana.kuzovkina(ät)pjk.ee
Tea Oll
8. lennu poiste klassiõpetaja, Jussikese lasteaia õppejuht
tea.oll(ät)pjk.ee
Teodor Hirvoja
Muusikaõpetaja
teodor.hirvoja(ät)pjk.ee
Toomas Tõnissoo
Tehnoloogiaõpetaja
toomas.tonissoo(ät)pjk.ee
Triin Kibuspuu
7. lennu poisteklassi juhataja, algõpetuse õppetooli juhataja, I kooliosa juhataja, sotsiaalpedagoog
triin.kibuspuu(ät)pjk.ee
Uku Kübar
Trummiõpetaja
uku.kybar(ät)pjk.ee
Ülle Haav
Inglise keele õpetaja
ylle.haav(ät)pjk.ee
Anna-Katariina Traks
Ajalooõpetaja
annakatariina.traks(ät)pjk.ee
Anne Ersling
Abiõpetaja
anne.ersling(ät)pjk.ee
Anne Mehide-Valtin
Psühholoog
anne.mehidevaltin(ät)pjk.ee
Argo Ilves
Arvutiõpetaja
argo.ilves(ät)pjk.ee
Birgit Püve
Fotograafiaõpetaja
birgit.puve(ät)pjk.ee
Elina Laanes
Prantsuse ja inglise keele õpetaja
elina.laanes(ät)pjk.ee
Elvira Bers
Liikumisõpetaja
elvira.bers(ät)pjk.ee
Ester-Silva Erikson
Lasteaia muusikaõpetaja
estersilva.erikson(ät)pjk.ee
Eve Viilma
Kooliõde
eve.viilma(ät)pjk.ee
Irmeli Vaher-Jaanson
Kalligraafia, raamatuillustratsiooni ja meisterdamise ringi õpetaja
irmeli.vaherjaanson(ät)pjk.ee


Karis Kösta
Geograafiaõpetaja
karis.kosta(ät)pjk.ee
Karl Koppelmaa
Loovkirjutamise õpetaja
karl.koppelmaa(ät)pjk.ee
Katri Viitpoom
Psühholoog
katri.viitpoom(ät)pjk.ee
Liis Kääramees
4. lennu B-klassi juhataja, inglise keele õpetaja
liis.kaaramees(ät)pjk.ee
Marju Kütt
Raamatupidaja
marju.kytt(ät)pjk.ee
Marleen Koppel
Lasteaiaõpetaja
marleen.koppel(ät)pjk.ee
Pääsu-Liis Kens
Kaasaegse tantsu õpetaja
paasuliis.kens(ät)pjk.ee
Sigrid Melts
Eesti keele ja kirjanduse õpetaja
sigrid.melts(ät)pjk.ee
Siiri Sööt
Matemaatikaõpetaja
siiri.soot(ät)pjk.ee
Tatjana Kozlova-Johannes
Muusikakooli koordinaator; solfedžo õpetaja
tatjana.kozlova(ät)pjk.ee
Tauri Tölpt
Inimeseõpetuse õpetaja
tauri.tolpt(ät)pjk.ee
Vallo Hansen
Ürituste korraldaja
vallo.hansen(ät)pjk.ee
Tiina Veismann
1. lennu sõna ja kultuuri suuna juht; eesti keele ja kirjanduse õpetaja
tiina.veismann(ät)pjk.ee


EnglishEstonianFrenchGermanGreekItalianPortugueseRomanianRussianSpanish