pyhajohannesPüha Johannese Koolis kohtuvad ajatu ja tänapäevane, kristlikud väärtused ja nüüdisaegne õpikäsitus. Koolihariduse kõrval on oluline, et inimene ei kaotaks sidet oma hingega, oma nähtamatu ja igavikulise identiteediga, sest vaid nii saab kujuneda terviklik isiksus. Pedagoogika on eelkõige elus suhe, kool pühendub teadlikult heade suhete loomisele ja hoidmisele laste, laste ja õpetajate, kolleegide, perede ja kooli, vanemate ja laste vahel. Kool väärtustab nii eesti kui mitte-eesti kodukeelega õpilaste kultuurilise identiteedi ülesehitamist ja rahu ühisruumis. Kool toetab laste keskendumisvõime ja loovuse arengut igapäevaste vaikuseminutite, välja lülitatud nutitelefonide ja pikkade õuevahetundidega. Kujundava hindamissüsteemi keskmes on õpilaste eneserefleksioon. Sellele järgneb põhjalik sõnaline tagasiside õpetajalt. Kuni kuuenda klassini skaalalisi hindeid ei panda.

Head haridustaset, toetavaid inimsuhteid ning loomingulisust soosivat õhkkonda peame kaasaja koolis iseenesestmõistetavaks - iga lapse, pere ning õpetaja loomulikuks õiguseks. Kristliku kooli puhul saame rääkida lisaväärtusest eelnevale. See on võimalus kogeda pühadust, tunda austust Kellegi kõrgema ja selle kaudu ka ligimese vastu ning sügavamalt mõtestada elu mõtet ja sihti. Kui võrrelda kooli korrusmajaga, siis lisaks esimese korruse kõrgele haridustasemele ja teise korruse heale psühhokliimale peame oluliseks ka kolmandat, hinge hoidvat ja harivat korrust.

Püha Johannese kool on eraalgatuslik põhikool Tallinnas, mis avas oma uksed 2013. aastal. Koolis õpib 464 last I-X klassis. Vastuvõtuga esimesse klassi lisandub igal aastal kaks klassikomplekti.

Kooli vastuvõtutingimuste kohta saab lähemalt lugeda siit. Õpilased ei pea olema õigeusklikud ega ristitud, peredelt eeldame kristliku maailmavaate aktsepteerimist.

Kooli juures tegutseb ka lasteaedeelkool ning huvikool.

Kool tegutseb aadressil Kivimäe 25.

Erakooli tegevuse rahastus tuleb riiklikust pearahast, õppemaksust ja kohaliku omavalitsuse toetusest. Lapsevanemad maksavad 2022/23. õppeaastal 1.-10. klassis 1464 eurot, võimalik on taotleda osalist või täielikku õppemaksuvabastust.

2019. a märtsis omandas seni rändkoolina tegutsenud Püha Johannese Kool maalapi Kivimäe mändide all. 2020. aastal toimus ideevõistlus, millel tunnistati parimaks SKAD Arhitektide lahendus. 2021. a alustas Merko ehitust ja koju loodame jõuda 2022. aasta septembriks. Vaata lisaks ja toeta meie südamesoovi siin!

majapilt20nov

PJKHoovipilt1

 • id 1355:
  • Error creating thumbnail for images/fb_pildid/FB-Üha enam p_162210963923039_2633437303467047.jpeg
  Kooli seisukoht Ukrainas toimuva kohta (avaldatud 10.03.22). Loe edasi
 • id 1471:
  • Failure on creating image or unsupported file type for images/fb_pildid/FB-? KALENDE_162210963923039_581660797100034.jpeg
  FB ? KALENDER 2023: me
  ? KALENDER 2023: meie eluolu, mõtteid ja ideaale peegeldav seinakalender-almanahh-fotoalbum-kunstinäitus. Loe edasi
 • id 1470:
  • Error creating thumbnail for images/fb_pildid/FB-Teie ees o_162210963923039_581564193776361.jpeg
  Teie ees on heategev jõululaat 2022: kohvik, laat, töötoad, elav muusika, laua- ja sportmängud, õnneratas, oksjon, kuid eelkõige palju hoolt ja armastust. Loe edasi
 • id 1469:
  • Error creating thumbnail for images/fb_pildid/FB-Juba üleho_162210963923039_578789627387151.jpeg
  Juba ülehomme, laupäeval kl 11-14 toimub meie heategev jõululaat. Loe edasi
 • id 1468:
  • Error creating thumbnail for images/fb_pildid/FB-Oleme tänu_162210963923039_577506677515446.jpeg
  Oleme tänulikud kõigile, kel võimalik meie helkuripuud ehtida. Loe edasi
 • id 1467:
  • Error creating thumbnail for images/fb_pildid/FB-Lauatennis_162210963923039_577468737519240.jpeg
  Lauatennise ümberlauajooksu turniir. Loe edasi
 • id 1466:
  • Error creating thumbnail for images/fb_pildid/FB-Põnevaid j_162210963923039_576943674238413.jpeg
  Põnevaid ja lootusrikkaid uudiseid: pärast pingelisi läbirääkimisi sõlmis kool eelmisel nädalal Merko Ehitusega gümnaasiumikorpuse ehituslepingu, mida katab täiendav laenuleping Coop Pangaga. Loe edasi
 • MUST REEDE meil ei kehti, küll aga HELDE TEISIPÄEV: osaleme ettevõtmises Annetamistalgud, mis toimub teisipäeval, 29. Loe edasi