Aile Tooming
Eesti keele ja kirjanduse õpetaja
aile.tooming(ät)pjk.ee
Anne Hiio
Inglise keele õpetaja
anne.hiio(ät)pjk.ee
Anneli Räisa
Eripedagoog
anneli.raisa(ät)pjk.ee
Anri Kivil
Bioloogia ja loodusõpetuse õpetaja, 3. lennu A-klassi juhataja, vanema kooliosajuht
anri.kivil(ät)pjk.ee
Anti Kodas
IT-juht
anti.kodas(ät)pjk.ee
Anu Aaslepp
Raamatupidaja
anu.aaslepp(ät)pjk.ee
Brigitta-Selestine Petropavlova
Klaveriõpetaja
brigitta.petropavlova(ät)pjk.ee
Daniel Reinaru
3. lennu B-klassi juhataja, muusikaõpetaja, inimeseõpetuse õpetaja, kaunite kunstide ja humanitaaria õppetooli juhataja, haridustehnoloog
daniel.reinaru(ät)pjk.ee
Diana Liiv
Klaveriõpetaja
diana.liiv(ät)pjk.ee
Diana Vegera
Lasteaiaõpetaja assistent
diana.vegera(ät)pjk.ee
Elina Laanes
Prantsuse ja inglise keele õpetaja
elina.laanes(ät)pjk.ee
Ella Elise Maripuu
Kitarriõpetaja
ellaelise.maripuu(ät)pjk.ee
Elle Saar
Lasteaiaõpetaja
elle.saar(ät)pjk.ee
Eva Liias
Aasia kultuuride õpetaja
eva.liias(ät)pjk.ee
Eve Viilma
Kooliõde
eve.viilma(ät)pjk.ee
Evelyn Ojaperv
Väikerühma õpetaja
evelyn.ojaperv(ät)pjk.ee
Gajane Meletjan
Muusika- ja solfedžoõpetaja
gajane.meletjan(ät)pjk.ee
Grete Veedla
Raamatukogu juhataja
grete.veedla(ät)pjk.ee
Hemmelin Malken
Keraamikaringi õpetaja
hemmelin.malken(ät)pjk.ee
Hindrek Taavet Taimla
Inglise keele õpetaja
taavet.taimla(ät)pjk.ee
Ille Kaseste
1. lennu B-klassi klassijuhataja, inglise keele õpetaja
ille.kaseste(ät)pjk.ee
Ilona Muhel
Koorijuht, muusika ainesektsiooni juhataja
ilona.muhel(ät)pjk.ee
Immanuel Pärt
Haldusjuht
immanuel.part(ät)pjk.ee
Ingrid Kerma
Eelkooliõpetaja
ingrid.kerma(ät)pjk.ee
Ingrid Vooglaid
Koduõppe koordinaator
ingrid.vooglaid(ät)pjk.ee
Inna Sibul
Vene keele õpetaja
inna.sibul(ät)pjk.ee
Irina Paert
Hariduskeskuse juht, Tervikliku hariduse fondi tegevjuht
irina.paert(ät)pjk.ee
Johanna-Leena Känd
7. lennu tüdrukuteklassi juhataja, väikeklassiõpetaja, keelekümbluse koordinaator, eripedagoog
johanna.kand(ät)pjk.ee
Joonas Sildre
Arvuti- ja koomiksijoonistamise ringi õpetaja
joonas.sildre(ät)pjk.ee
Jürgen Leesmann
Kehalise kasvatuse õpetaja
jurgen.leesmann(ät)pjk.ee
Kadi Lääne
2. lennu B-klassi klassijuhataja, eesti keele ja kirjanduse õpetaja
kadi.laane(ät)pjk.ee
Kairet Moistus
Käsitöö- ja kodundusõpetaja
kairet.moistus(ät)pjk.ee
Kaja Lindal
9. lennu tüdrukute klassiõpetaja
kaja.lindal(ät)pjk.ee
Kalev Vapper
Kunstiõpetaja, fotograafiaringi õpetaja
kalev.vapper(ät)pjk.ee
Kardi Laansoo
6. lennu poiste klassiõpetaja, eripedagoog
kardi.laansoo(ät)pjk.ee
Karin Sarv
Huvijuht, Tervikliku Hariduse Fondi tegevjuhi kt
karin.sarv(ät)pjk.ee
Karis Kösta
Geograafiaõpetaja
karis.kosta(ät)pjk.ee
Kärt Tõnisson
Kehalise kasvatuse, kaasaegse tantsu ja liikumise õpetaja
kart.tonisson(ät)pjk.ee
Kärt Ülper
4. lennu tüdrukute klassijuhataja, loodusõpetuse ja matemaatikaõpetaja
kart.ulper(ät)pjk.ee
Katreen Hirvoja
Viiuliõpetaja
katreen.hirvoja(ät)pjk.ee
Katrin Kookmaa
4. lennu poisteklassi juhataja, matemaatika õpetaja, matemaatika ainesektsiooni juhataja
katrin.kookmaa(ät)pjk.ee
Kerli Indermitte
8. lennu tüdrukute klassiõpetaja, inimeseõpetuse õpetaja
kerli.indermitte(ät)pjk.ee
Kristi Uustalu
Personali- ja koolitusspetsialist
kristi.uustalu(ät)pjk.ee
Kristiina Kivil
Pikapäevarühma õpetaja
kristiina.kivil(ät)pjk.ee
Kristiine Otsing
Kooli perenaine
kristiine.otsing(ät)pjk.ee
Külli Veerberk
Raamatupidaja
kylli.veerberk(ät)pjk.ee
Larissa Panova
1. lennu A-klassi klassijuhataja, vene keele õpetaja, vene keele ainesektsiooni juhataja
larissa.panova(ät)pjk.ee
Liina-Riin Sammul
Inimeseõpetuse õpetaja
liina.sammul(ät)pjk.ee
Liis Kääramees
Inglise keele õpetaja
liis.kaaramees(ät)pjk.ee
Liisbet Leedjärv
Saksa keele õpetaja, draamaringi õpetaja
liisbet.leedjarv(ät)pjk.ee
Liisi Hein
Väikeklassiõpetaja, logopeed, HEV-koordinaator, algõpetuse õppetooli juhataja, I kooliosa juhataja, 5. lennu tüdrukuteklassi juhataja
liisi.hein(ät)pjk.ee
Liivika Simmul
Direktor, eesti keele ja kirjanduse õpetaja
liivika.simmul(ät)pjk.ee
Lüüli Kogermann
Inglise keele õpetaja, keelte õppetooli juhataja
luuli.kogermann(ät)pjk.ee
Maksim Korvatshov
Puutööringi õpetaja
Marrit Andrejeva
Kommunikatsioonijuht
marrit.andrejeva(ät)pjk.ee
Matteo Laurenzi
Kitarriõpetaja
matteo.laurenzi(ät)pjk.ee
Mery Kodavere
2. lennu A-klassi klassijuhataja, inglise ja hispaania keele õpetaja
mery.kodavere(ät)pjk.ee
Merike Metsala-Niglas
Klassiõpetaja, tehnoloogiaringi ja eelkooli keelekümbluse õpetaja
merike.niglas(ät)pjk.ee
Monika Pullerits
Rütmikaõpetaja
monika.pullerits(ät)pjk.ee
Nadezda Dinis
Vene keele õpetaja
nadezda.dinis(ät)pjk.ee
Nete Tutsu
Eelkooliõpetaja
nete.tutsu(ät)pjk.ee
Oleg Shvaikovsky
Füüsikaõpetaja, reaalainete õppetooli juhataja
oleg.shvaikovsky(ät)pjk.ee
Olga Novikova
Kunsti- ja käsitööõpetuse õpetaja; kunsti-, käsitöö- ja tehnoloogia ainesektsiooni juhataja
olga.novikova(ät)pjk.ee
Pärtel Suurhans
Ühiskonnaõpetuse õpetaja
partel.suurhans(ät)pjk.ee
Pille-Katrin Levin
Õppesekretär
pillekatrin.levin(ät)pjk.ee
Pille-Riin Karuse
Bioloogiaõpetaja
pilleriin.karuse(ät)pjk.ee
Piret Viirma
Kokk
piret.viirma(ät)pjk.ee
Rabia
Köögitöötaja
rabia(ät)pjk.ee
Rait Avestik
Eesti keele ja kirjanduse õpetaja
rait.avestik(ät)pjk.ee
Ramy Randlaht
5. lennu poiste klassijuhataja, matemaatika- ja eesti keele õpetaja, eripedagoog
ramy.randlaht(ät)pjk.ee
Riina Karik
Täiskasvanute inglise keele õpetaja
riinakarik(ät)pjk.ee
Roman Orusaar
Heakorraülem
roman.orusaar(ät)pjk.ee
Sakiko Ishii
Kandleõpetaja
sakiko.ishii(ät)pjk.ee
Sarah Lend
Õppejuht
sarah.lend(ät)pjk.ee
Siiri Sööt
Matemaatikaõpetaja
siiri.soot(ät)pjk.ee
Svetlana Šilenok
Vene keele õpetaja, 6. lennu tüdrukute klassijuhataja
svetlana.shilenok(ät)pjk.ee
Taissia Javorskaja
Puhastusteenindaja
Tarmo Erik Huttunen
Kehalise kasvatuse õpetaja, spordi- ja liikumise õppetooli juhataja
tarmoerik.huttunen(ät)pjk.ee
Tarmo Johannes
Flöödiõpetaja
tarmo.johannes(ät)pjk.ee
Tatjana Kozlova-Johannes
Muusikakooli koordinaator; solfedžo õpetaja
tatjana.kozlova(ät)pjk.ee
Tatjana Kuzovkina
Vene keele õpetaja
tatjana.kuzovkina(ät)pjk.ee
Tea Oll
8. lennu poiste klassiõpetaja,Jussikese õppejuht
tea.oll(ät)pjk.ee
Teodor Hirvoja
Muusikaõpetaja, 7. lennu tüdrukute abiklassijuhataja
teodor.hirvoja(ät)pjk.ee
Toomas Tõnissoo
Tehnoloogiaõpetaja
toomas.tonissoo(ät)pjk.ee
Uku Kübar
Trummiõpetaja
uku.kybar(ät)pjk.ee
Ülle Haav
Inglise keele õpetaja
ylle.haav(ät)pjk.ee
Anne Ersling
Abiõpetaja
anne.ersling(ät)pjk.ee
Argo Ilves
Arvutiõpetaja
argo.ilves(ät)pjk.ee
Birgit Püve
Fotograafiaõpetaja
birgit.puve(ät)pjk.ee
Heli-Esterli Ilmjärv
Pikapäevaõpetaja
heliesterli.ilmjarv(ät)pjk.ee


Irmeli Vaher-Jaanson
Kalligraafia, raamatuillustratsiooni ja meisterdamise ringi õpetaja
irmeli.vaherjaanson(ät)pjk.ee
Jane Siimso-Merivoo
Kunstiõpetaja
jane.siimsomerivoo(ät)pjk.ee


Triin Kibuspuu
Sotsiaalpedagoog
triin.kibuspuu(ät)pjk.ee
Vallo Hansen
Huvikooli juht
vallo.hansen(ät)pjk.ee
Marju Kütt
Raamatupidaja
marju.kytt(ät)pjk.ee
Merle Liivak
Kommunikatsioon
merle.liivak(ät)pjk.ee


Pääsu-Liis Kens
Kaasaegse tantsu õpetaja
paasuliis.kens(ät)pjk.ee
Marju Friedenthal
Sekretär-juhiabi
marju.friedenthal(ät)pjk.ee


Tauri Tölpt
Inimeseõpetuse õpetaja
tauri.tolpt(ät)pjk.ee


Jelena Lazarenkova
Köögiabiline
Priit Kaasik
Ajalooõpetaja
priit.kaasik(ät)pjk.ee


Mirell Krain
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia koordinaator
mirell.krain(ät)pjk.ee
EnglishEstonianFrenchGermanGreekItalianPortugueseRomanianRussianSpanish