Korduma kippuvad küsimused

1. Kas ja millal saab valitud suunda vahetada? 

Vaikimisi eeldame, et suuna valik püsib algusest lõpuni. Mõjuvatel põhjustel vaatame suuna vahetuse soovi üle individuaalselt.

2. Kuidas näeb välja sisseastumiste ajakava?

Sisseastumiseks on vaja täita avaldus ja ankeet PJK kodulehel hiljemalt 10. märtsiks.
Sisseastumistestid toimuvad 5. ja 12. märtsil.
Vestlused kandidaatidega toimuvad 19. märtsil ja 26. märtsil.

Tulemused avalikustatakse aprillis.
Õpilane kinnitab oma õppimatuleku hiljemalt 10. maiks.

3. Mis saab juhul, kui mõnda suunda ei tule täisarv õpilasi ehk siis õppima vähemalt 16 õpilast?

Usume, et see on ebatõenäoline. Kuid juhul, kui see juhtuma peaks, avame siiski kõik suunad. 

4. Kas korraga saab mitut suunda valida?

Korraga saab kandideerida kahele suunale. Sisseastumisavalduses saab ära märkida esimese (A) ja teise (B) suuna eelistuse. Kui esimene valik peaks katsete tõttu langema, võib õppima asuda teisele suunale.

5. Kas koolivorm on kohustuslik?

Ei, kuid eeldame viisakat akadeemilist riietust, mille täpsema kirjeldusega saab tutvuda kooli kodukorras

6. Kas saab osa võtta ka teiste suundade ainetest?

Idee poolest saab käia kuulamas ka teiste suundade aineid, kuid tuleb arvestada asjaoluga, et suure tõenäosusega toimuvad valikained samas ajavahemikus, mis raskendab teiste suundade ainetes osalemist.

7. Kas suundadel saab olema ka ühiseid aineid, kus leiavad aset eri suundadest õpilaste vahel koosnevad grupitööd?

Soosime suundade vahelist õpilaste lõimumist ja suhtlemist. Grupitöid, koostööd, erisuundadest komplekteeritud rühmi saab olema üsna paljudes üldainetes, nagu näiteks keeltes, matemaatikas ja füüsikas.

8. Katsete põhjal saab olema kaks suunavalikut. Kui esimesse suunda ei pääse, kuidas teha teise suuna katsed? 

Katsed eri suundadesse toimuvad erinevatel aegadel ega kattu omavahel, seetõttu saab iga õpilane osaleda mõlema enda valitud suuna katsetel.

9. Kas suunagrupp on sama, mis mentorgrupp?

Jah, kuid mentor ja suuna juht on kaks erinevat inimest. Mentor on kui arengutoetaja, edasiarendus klassijuhatajast. Suuna juht on inimene, kes õppe sisu ja vormi koordineerib. 

10. Kuidas on kursused jaotatud? 

Õppeaasta on jaotatud viieks perioodiks. Perioodõppe tähendab, et ühel perioodil läbitakse ühed kursused, teisel teised kursused - st kursused ei kesta läbi õppeaasta. Selline lähenemine toetab keskendumist ja süvateadmiste omandamist. 

11. Kui pikad on tunnid, päevad?

Olenevalt kursusest, selle sisust ja õppemeetoditest, on tunnid 45, 75 ja 90 minutilised. Ühes päevas on mitte rohkem kui 7 tundi. Suunaained toimuvad reedeti. 

EnglishEstonianFrenchGermanGreekItalianPortugueseRomanianRussianSpanish