Tere tulemast meie gümnaasiumisse!

PJK gümna 1000 x 1500 px 2023 ÜLDINE

PJK gümna 1000 x 1500 px 2023 väärtused

Sest mis kasu on inimesel sellest, kui ta võidaks terve maailma, aga teeks kahju oma hingele? 

 

10. klassi vastuvõtu lisainfo: https://pjk.ee/ee/guemnaasium/gymn-vastuvott
Tule julgelt!
*

Koolis lähtume teadmisest, et inimest tuleb vaadelda tervikuna, arvestades ihu, hinge ja meele kooskõla. Oleme veendunud, et laps omandab õpitu sügavamalt ja kestvamalt, kui tunneb end hoituna. 

Tänaseks õpib Püha Johannese Koolis 456 õpilast ja 2022. a sügisel astusime järgmise otsustava sammu: avasime uues koolihoones Kivimäel nelja õppesuunaga gümnaasiumiastme 64 õpilasele. Gümnaasium on orgaaniliselt välja kasvanud meie põhikoolist ning mõeldud nii meie enda noortele kui ka muudest koolidest tulijaile! 

Püha Johannese Koolis kohtuvad ajatu ja tänapäevane, iidsed väärtused ja nüüdisaegne õpikäsitus. Koolihariduse kõrval on oluline, et inimene ei kaotaks sidet oma hingega, oma nähtamatu ja igavikulise identiteediga, sest vaid nii saab kujuneda terviklik isiksus. Pedagoogika on eelkõige elus suhe, kool pühendub teadlikult heade suhete loomisele ja hoidmisele:

  • õpilaste,
  • õpilaste ja õpetajate,
  • kolleegide,
  • perede ja kooli,
  • vanemate ja laste vahel.

Kool väärtustab nii eesti kui mitte-eesti kodukeelega õpilaste kultuurilise identiteedi ülesehitamist ja rahu ühisruumis. Kool toetab laste keskendumisvõime ja loovuse arengut igapäevaste vaikuseminutite, välja lülitatud nutitelefonide ja pikkade õuevahetundidega. Kooli kujundava hindamissüsteemi keskmes on õpilaste enesereflektsioon.

 

*

Kool sai alguse kümme aastat tagasi, kui Nõmmel tuli kokku Püha Johannese Kooli Sihtasutus, mis asus kavandama ja looma uut kooli. Alguses polnud ei ruume ega õpilasi, käputäie inimeste peades ja südametes oli vaid idee luua kool, mis käsitleks inimest tervikuna ja võimaldaks saada väga hea hariduse, aga mitte iga hinnaga.

2013. aastal, kui kool meie esimeses ajutises peatuspaigas uksed avas, olid otsustanud meiega koos tundmatusse hüpata 45 peret, kelle lastest moodustus kooli esimene lend.

 MG 8835emin

 MG 8858ee

Piltidel rebastenädala sündmused, mis lõpevad piduliku Teremooniaga.

EnglishEstonianFrenchGermanGreekItalianPortugueseRomanianRussianSpanish