7.–9. märtsil toimub Tallinnas ja Laulasmaal rahvusvaheline konverents "Metanoia – muutumine, andestus ja leppimine", mida korraldab Püha Johannese Kool koostöös Arvo Pärdi Keskusega.

Konverents on mõeldud kõigile, kes tunnevad huvi kunsti, pedagoogika, religiooni ja eetika kokkupuutepunktide vastu.

Püha Johannese Kool on rahvusvahelisi konverentse korraldanud alates 2013. aastast ning seekordne konverents on arvult kuues. Esimest korda toimuvad ettekanded lisaks Tallinnale ka Laulasmaal Arvo Pärdi Keskuses.

Seekordse konverentsi eesmärk on mõtestada metanoia tähendust leppimise ja andestuse kontekstis. Antiikmaailmast päritud mõiste vastab sügavalt juurdunud uskumusele, et inimene on võimeline positiivseks muutuseks, mõnikord üpris radikaalsel viisil. Konverentsil soovitakse arutleda kannapöörde võimalikkusest nii üksikisiku kui ka ühiskonna elus.

Esinejate seas on rahvusvaheliselt tuntud teolooge, õpetajaid, psühholooge ja kunstiinimesi. Oma mõtteid jagavad patristikaprofessor ja preester John Behr(Püha Vladimiri Õigeusu Teoloogia Seminar), analüütilise psühholoogia professor Renos K. Papadopoulos (Essexi Ülikool), ajakirjanik Marina Cantacuzino, Moskva Püha Kolmainu kiriku eestseisja, isa Aleksei Uminski, piibliteadlane Urmas Nõmmik (Tartu Ülikool), semiootik Mihhail Lotman, õppejõud ja nõustaja Mare Pork (Tallinna Ülikool), Püha Johannese Kooli direktor Liivika Simmul jt.

Ettekanded on eesti, inglise ja vene keeles, konverentsil on sünkroontõlge.

7. ja 9. märtsil toimub konverents Püha Johannese Koolis (Siili 14, Tallinn), 8. märtsil Arvo Pärdi Keskuses (Kellasalu tee 3, Laulasmaa).

8. märtsi konverentsipäeva lõpetab ansambli Vox Clamantis kontsert Arvo Pärdi Keskuse saalis, 9. märtsil kell 18 esinevad Tallinna Jaani kirikus heategevuskontserdil Püha Johannese Kooli koorid koos Riho Sibulaga.

Konverentsi kava, info esinejate kohta ja registreerumine: www.konverents.pjk.ee.

  • 2019. aasta augustis avas PJK koolieelse lasteasutuse segarühma “Jussike”. Tegu on kogukonnakooli noorima võsu ja kõige hellema pesaga, mis kannab endas samu väärtusi ja sama kultuuri kooliga: on hooliv, soe, loominguline ja sõbralik. Väärtustame terviklikku kasvukeskkonda, siiraid suhteid, püüame võimalikult palju viibida õues (meil on ka mudaköök!) ja lihtsalt koos mängida. Lasteaed on nutivaba.Lasteaias on üks segarühm kuni 18 lapsele, kelle eest kannavad hoolt üks õpetaja ja kaks õpetaja abilist.Lasteaiaruumid asuvad kooliga samas hoones, sööme kooli sööklas ja muusika- ning liikumistegevusi viivad läbi PJK õpetajad. Võimalus on osaleda keraamikaringis. Rühmas käivad 3-7-aastased lapsed. Eakohased õppetegevused toimuvad eraldi 3-4-aastastel ja 5-7-aastastel. Põhiosa päevast veedavad lapsed ühiselt.Lasteaed on avatud E-R kl 7.45-18.00. Esimesel nädalal soovitame turvalisema harjumise mõttes laps lõunast koju viia.Õppemaksu suurus 2019/20 õppeaastal on 385 eurot kuus, millest arvestatakse maha kohaliku omavalitsuse toetuse summa. Kolme sooja söögikorra tasu on 3.50 päevas. Sama päeva hommikuks puudumisest ette teatamisel söögiraha ei ole vaja maksta.Huvilistel palume registreeruda siin. Huvilistel palume registreeruda siin.
  • 7.–9. märtsil toimub Tallinnas ja Laulasmaal rahvusvaheline konverents "Metanoia – muutumine, andestus ja leppimine", mida korraldab Püha Johannese Kool koostöös Arvo Pärdi Keskusega.
  • Õpituba lapsevanematele Sel sügisel osaleb Püha Johannese Kool koostöös Eesti Lugemisühinguga Integratsiooni SA toel ja Kultuuriministeeriumi rahastusel projektis „Muukeelsete laste pereliikmete õpituba „Tere, kool!“.